Oldtimer Autoverzekering

Oldtimer auto(‘s) verzekeren

Sluit nu online direct een verzekering speciaal voor oldtimer auto’s af. Lees meer over de voordelen van deze verzekering voor auto’s van 25 jaar of ouder.

WA-verzekering voor oldtimer auto’s
De WA-verzekering dekt schade aan derden.

 • Schade vergoed tot een maximum van € 2.500.000 per gebeurtenis voor schade aan zaken.
 • Schade vergoed tot een maximum van € 6.070.000 per gebeurtenis voor letsel aan personen.

Premie WA-verzekering

Is uw auto tussen de 25 jaar en 35 jaar oud en rijdt u maximaal 5.000 km per jaar dan bedraagt de jaarpremie € 89,00.
Rijdt u met uw auto maximaal 7.500 kilometer per jaar? Dan bedraagt de jaarpremie  € 119,00.

Is uw auto 35 jaar of ouder en rijdt u maximaal 5.000 km per jaar? Dan bedraagt de jaarpremie voor de WA verzekering € 59,00.
Rijdt u met uw auto maximaal 7.500 kilometer per jaar? Dan bedraagt de jaarpremie  € 119,00.

De genoemde premies zijn exclusief poliskosten en assurantiebelasting.

Volledige cascoverzekering voor oldtimer auto’s

De cascoverzekering is de WA-verzekering aangevuld met een verzekering voor elk van buiten komend onheil. Denk hierbij aan aanrijdingsschade, stormschade, diefstal en ruitbreuk.

 • U heeft een taxatierapport nodig waar de waarde van de auto in staat vermeld.
 • De premie voor de volledig-cascoverzekering is afhankelijk van de leeftijd van uw oldtimer auto.
  • Voor auto’s tot 35 jaar oud is de premie 2,6% van de getaxeerde waarde met een minimum van € 75,00.
  • Voor auto’s van 35 jaar en ouder is de premie 1,4% van de getaxeerde waarde met een minimum van € 50,00.
 • Het eigen risico bedraagt € 150,00.

De genoemde premies zijn exclusief poliskosten en assurantiebelasting.

Voorwaarden

 • De auto is 25 jaar of ouder.
 • De auto wordt niet dagelijks gebruikt.
 • De auto wordt alleen gebruikt voor shows, evenementen, toertochten en incidenteel hobbymatig gebruik.
 • U rijdt maximaal 7.500 kilometer per jaar.
 • De aanvrager/bestuurder is 24 jaar of ouder.

Uitbreidingsmogelijkheden

Extra zekerheid? Dan kunt u een schadeverzekering voor inzittenden en een verhaalrechtsbijstandsverzekering aanvragen.

Voorwaarden

 • De premie voor een Schadeverzekering voor inzittenden bedraagt  € 35,85 per jaar.
 • De premie voor een Verhaalrechtsbijstandsverzekering bedraagt  € 27,50 per jaar.

 

Algemene voorwaarden oldtimer auto OZ MOT ALG1601

Bijzondere voorwaarden oldtimer auto OZ MOT BIJZ1601

U kunt uw oldtimer autoverzekering hieronder aanvragen. De premie wordt automatisch berekend.