Unimogs

1.  Hoeveel bedraagt de premie voor de WA-verzekering Unimog in 2019?

De premie bedraagt € 235,95 per jaar inclusief € 10,00 poliskosten en 21% assurantiebelasting.

 

2. Hoe vindt de betaling plaats?

Premiebetaling geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso van uw rekeningnummer (IBAN).

 

3. Is er een eigen risico van toepassing voor deze verzekering?

Voor schade aan eigen zaken/gebouwen is een eigen risico van € 250,00 van toepassing. Voor overige schades geldt geen eigen risico.

 

4. Is het vervoer van personen verzekerd ?

Nee, het vervoer van personen is niet verzekerd.

 

5. Vanaf welke leeftijd mag je met een Unimog rijden?

Om een Unimog te mogen besturen is de minimumleeftijd 24 jaar. De bestuurder moet uiteraard in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

 

6. Is grensoverschrijdend verkeer toegestaan?

Conform de polisvoorwaarden bieden wij een dekking voor Nederland, België, Luxemburg en Duitsland dus rijden in die landen is toegestaan. Wilt u in andere landen binnen Europa exclusief Azerbeidzjan, Iran, Israël en Rusland rijden dan heeft u een groene kaart voor die landen nodig. Uiteraard kunt u die bij ons aanvragen. De kosten hiervoor bedragen € 9,08 (inclusief assurantiebelasting).

 

7. Ik woon in het buitenland, kan ik mijn Unimog bij Overwater verzekeren?

Nee, wij bieden geen mogelijkheid om klanten woonachtig in het buitenland te verzekeren.

 

8. Wat is hobbymatig gebruik?

Uw Unimog mag incidenteel particulier worden gebruikt voor shows, demonstraties en toertochten. Het uitgangspunt is, dat de Unimog als verzamelaars object wordt gezien en niet mag worden ingezet voor bedrijfsexploitatie of veelvuldig gebruik.

 

9. Moet ik lid zijn van een oldtimer club?

Nee, voor acceptatie van de verzekering is dit geen voorwaarde.

 

10. Hoe werkt tussentijds beëindigen?

Bij verkoop van uw Unimog kunt u tussentijds de polis opzeggen. Door middel van een schriftelijke opzegging, het sturen van een e-mail of het opsturen van een kopie van het vrijwaringsbewijs wordt uw polis beëindigd. U ontvangt van ons naar verhouding (pro/rata) restitutie van de teveel betaalde verzekeringspremie. Hiervoor wordt € 12,10 (inclusief assurantiebelasting) aan kosten ingehouden.