Unimogs

1.  Hoeveel bedraagt de premie voor de WA-verzekering Unimog in 2019?

De premie voor de Unimog WA-verzekering bedraagt € 235,95 per jaar inclusief € 10,00 poliskosten en 21% assurantiebelasting.

 

2. Hoe vindt de betaling plaats?

Premiebetaling geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso van uw rekeningnummer (IBAN). U geeft met een machtiging Overwater toestemming om automatisch de premie van uw rekening af te schrijven.

 

3. Wanneer begint uw verzekering?

De dekking voor de verzekering of een wijziging van een verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking begint nooit eerder dan het tijdstip waarop wij uw aanvraag hebben ontvangen.

 

4. Waar kan ik de verzekeringsvoorwaarden vinden?

Op deze pagina https://www.oldtimers-verzekeren.nl/unimog-verzekering/ kunt u boven het formulier, de voorwaarden inzien die gelden bij deze Unimog verzekering.

 

5. Is er een eigen risico van toepassing voor deze verzekering?

Voor schade aan eigen zaken/gebouwen is een eigen risico van € 250,00 van toepassing. Per gebeurtenis wordt maximaal € 150.000,- vergoed. Voor overige schades geldt geen eigen risico.
Het eigen risico wordt vermeerderd met € 500,- als de bestuurder ten tijde van de gebeurtenis 24 jaar of jonger is. Als er meerdere eigen risico’s van toepassing zijn, wordt het hoogste eigen risico toegepast.

 

6. Is het vervoer van personen verzekerd ?

Nee, het vervoer van personen is niet verzekerd.

 

7. Vanaf welke leeftijd mag je met een Unimog rijden?

Om een Unimog te mogen besturen is de minimumleeftijd 24 jaar. De bestuurder moet uiteraard in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

 

8. Is grensoverschrijdend verkeer toegestaan?

Conform de polisvoorwaarden bieden wij een dekking voor Nederland, België, Luxemburg en Duitsland dus rijden in die landen is toegestaan. Wilt u in andere landen binnen Europa exclusief Azerbeidzjan, Iran, Israël en Rusland rijden dan heeft u een groene kaart voor die landen nodig. Uiteraard kunt u die bij ons aanvragen. De kosten hiervoor bedragen € 9,08 (inclusief assurantiebelasting).

 

9. Ik woon in het buitenland, kan ik mijn Unimog bij Overwater verzekeren?

Nee, wij bieden geen mogelijkheid om klanten woonachtig in het buitenland te verzekeren.

 

8. Wat is hobbymatig gebruik?

Uw Unimog mag incidenteel particulier worden gebruikt voor shows, demonstraties en toertochten. Het uitgangspunt is, dat de Unimog als verzamelaars object wordt gezien en niet mag worden ingezet voor bedrijfsexploitatie of veelvuldig gebruik.

 

9. Moet ik lid zijn van een oldtimer club?

Nee, voor acceptatie van de verzekering is dit geen voorwaarde.

 

10. Welke verzekeringsvormen biedt Overwater voor Unimogs aan?

  • Basis: Bij de Unimog basisverzekering heeft u alleen een WA-dekking
  • Comfort: Bij de Unimog comfort verzekering heeft u WA-dekking, verhaalsrechtsbijstand en een schade inzittenden verzekering tot 50.000 euro.
  • Uitgebreid: Bij de Unimog uitgebreide verzekering heeft u WA-dekking, verhaalsrechtsbijstand, een schade inzittenden verzekering tot 50.000 euro en een Brand-/Diefstal verzekering tot 15.000 euro.

 

11. Wat houdt een WA-dekking in?

De verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid (WA) van de verzekerden voor schade die met of door de Unimog veroorzaakt is. Een WA-dekking is wettelijk verplicht. Deze dekking voldoet aan de eisen van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM).

 

12. Wat valt ook onder de WA-dekking?

Onder de verplichte WA-dekking valt ook:

  • schade door of met een gekoppelde aanhangwagen;
  • schade door of met een losgekoppelde aanhangwagen, die nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;
  • schade door afvallende lading van uw oldtimer voertuig(en) of aanhangwagen

 

13. Hoe werkt tussentijds beëindigen?

Bij verkoop van uw Unimog kunt u tussentijds de polis opzeggen door middel van een schriftelijke opzegging, dus niet per telefoon.
U kunt een e-mail sturen naar info@oldtimers-verzekeren.nl met vermelding van uw naam, polisnummer en dat de polis beëindigd dient te worden of u mag op het verzekeringsbewijs schrijven dat de polis beëindigd dient te worden en deze naar ons terugsturen per post.
U ontvangt van ons naar verhouding (pro/rata) restitutie van de teveel betaalde verzekeringspremie. Hiervoor wordt € 12,10 (inclusief assurantiebelasting) aan kosten ingehouden.