Dienstenwijzer

Op de activiteiten van onze onderneming is de ‘Wet op het financieel toezicht’ van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig en duidelijk informeren over onze werkwijze en wie wij zijn.

In deze Dienstenwijzer treft u de belangrijkste relevante informatie over onze onderneming. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u hierover uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Download onze Dienstenwijzer