Registratie- en kentekenplicht

1. Welke landbouwvoertuigen moeten geregistreerd worden?

Vanaf 1 januari 2021 geldt een registratieplicht voor de volgende voertuigen die op de openbare weg komen, ongeacht hun bouwjaar of status als oldtimer:

 • Landbouw- of bosbouwtrekkers
 • Mobiele machines
 • Landbouw- of bosbouwaanhangers
 • Verwisselbare getrokken uitrustingsstukken
 • Motorvoertuigen met beperkte snelheid

 

2. Vanaf wanneer moeten landbouwvoertuigen gekentekend worden?

Komt u met uw tractor op de openbare weg en rijdt u harder dan 25 kilometer per uur? Dan bent u vanaf 1 januari 2021 ook verplicht een kentekenplaat te voeren.

Er geldt een kentekenplaatplicht voor alle geregistreerde landbouwvoertuigen vanaf 1 januari 2025.

 

3. Welke landbouwvoertuigen zijn uitgezonderd van de registratie- en kentekenplicht?

De volgende landbouwvoertuigen zijn van de kentekenplicht uitgezonderd:

 • Voertuigen die nooit op de openbare weg komen.
 • Landbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken waarmee niet harder dan 25 km/u wordt gereden.
 • Voertuigen waarvoor de bestuurder geen T-rijbewijs nodig heeft. Hieronder vallen MMBS en mobiele machines die niet breder zijn dan 1,30 meter en bedoeld zijn voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen en geen trekvoorziening hebben voor een aanhangwagen.
 • Meeneemheftrucks en heftrucks smaller dan 1,30 meter.
 • Voertuigen met een maximum constructiesnelheid van 6 km/u.
 • Smalspoortrekkers voor fruittreintjes die jaarlijks worden gebruikt tussen 1 juli en 30 november.
 • Asfalteermachines, asfaltfreesmachines en walsen, die in het kader van onderhoud en aanleg van wegen worden gebruikt.

 

4. Hoe gaat de registratie in zijn werk?

Bestaande voertuigen kunt u vanaf 1 januari 2021 zelf registreren via de website van de RDW zonder technisch gekeurd of geschouwd te worden (€ 18,00). Dit kan alleen gedurende de overgangsperiode, die van 1 januari tot en met 31 december 2021 duurt. Na afloop van deze periode dienen de voertuigen wel gekeurd te worden bij een RDW-keuringsstation (minimaal € 140,00). Zo’n keuring is vaak ver weg en brengt ook extra kosten met zich mee. Wij adviseren dan ook om al uw in aanmerking komend materiaal voor 31 december 2021 te laten registreren. Alle nieuwe landbouwvoertuigen die na de invoering van het wetsvoorstel worden gekocht, zijn bij aflevering geregistreerd en van een kentekenplaat voorzien.

 

5. Hoe is de openbare weg gedefinieerd?

Voor de betekenis van het begrip weg wordt verwezen naar de Wegenverkeerswet. In deze wet is het begrip ‘weg’ gedefinieerd als “alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten”.

Dit betekent dat ook erven, bedrijfs-, parkeer- en festivalterreinen die niet zijn afgesloten voor het openbaar verkeer onder de definitie van openbare weg vallen.

 

6. Als ik een tractor heb en deze komt niet op de openbare weg, moet de tractor dan wel worden geregistreerd?

Als een voertuig niet op de openbare weg komt, hoeft het voertuig niet geregistreerd te worden of van een kentekenplaat te worden voorzien. Let wel op dat de openbare weg een heel breed begrip is. De weg oversteken van de ene akker naar de andere akker of door de berm rijden, is ook openbare weg.

 

7. Als ik een tractor heb en ik laat deze registreren, ben ik dan verplicht het voertuig te verzekeren? Ook als het niet op de openbare weg komt?

Om zonder zorgen te kunnen blijven genieten van uw hobby dienen uw tractoren goed verzekerd te zijn. Elk geregistreerd landbouwvoertuig is WAM-plichtig. De controle op de verzekeringsplicht loopt straks via het kenteken en gebeurt via een periodieke registercontrole.

 

8. Hoe zit het met het GV-kenteken?

De bestaande GV-kentekens blijven in principe bestaan. Eigenaren van bestaande voertuigen met een GV-kenteken moeten deze eenmalig opnieuw te naam stellen bij de RDW. De kosten hiervoor bedragen € 10,40. Vanaf 1 januari 2021 worden er geen nieuwe GV-kentekens meer uitgegeven.

 

9. Hoe komt de verzamelpolis eruit te zien?

Onze unieke verzamelpolis voor oldtimer tractoren blijft behouden. Nadat uw tractor is geregistreerd bij de RDW hanteren wij de volgende werkwijze:

 • Via onze website kunt u de gegevens en het kenteken van uw tractor(en) aan ons doorgeven.
 • Wij melden het kenteken aan bij de RDW.
 • De basispremie blijft ongewijzigd (€ 140,00)
 • Voor de eerste geregistreerde tractor betaalt u geen kosten. Voor elke tweede en volgende geregistreerde tractor betaalt u jaarlijks per object € 12,10 servicebijdrage
 • Anders dan u gewend bent, is het van belang dat u wijzigingen van geregistreerde voertuigen voortaan aan ons doorgeeft. Op deze manier kunt u veilig en goed verzekerd de weg op.
 • Oldtimer tractoren die niet geregistreerd worden, blijven onder onze standaard dekking vallen. Van deze tractoren hoeft u geen gegevens door te geven.

 

10. Welke gegevens moeten worden doorgegeven?

Nadat u uw tractor(en) heeft geregistreerd bij de RDW, ontvangen wij graag de volgende gegevens via onze website:

 • Merk
 • Type
 • Bouwjaar
 • Chassisnummer
 • Kenteken
 • Meldcode

Wij melden vervolgens het kenteken aan voor de verzekering bij de RDW.

 

11. Ik heb een aanhanger met een kenteken, moet ik deze ook doorgeven voor de verzekering?

Zodra de aanhanger is aangekoppeld valt deze onder de WA-verzekering van de tractor. De gegevens van de aanhanger hoeft u niet apart aan ons door te geven.

 

Voor overige vragen en antwoorden over de registratie- en kentekenplicht klik hier.