Oldtimer auto’s – veel gestelde vragen

1. Hoeveel bedraagt de premie voor de WA-verzekering oldtimer auto’s in 2024?

Auto’s tot 5.000 km per jaar, 25 jaar tot 35 jaar: € 135,94 per jaar.
Auto’s tot 5.000 km per jaar, 35 jaar en ouder: € 94,20 per jaar.
Auto’s tot 7.500 km per jaar: € 177,69 per jaar.

De genoemde premiebedragen zijn inclusief € 10,00 servicebijdrage en 21% assurantiebelasting.

 

2. Hoe vindt de betaling plaats?

Premiebetaling geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso van uw rekeningnummer (IBAN). U geeft met een machtiging Overwater Assurantie Adviesbureau toestemming om de premie van uw rekening af te schrijven.

 

3. Is er een eigen risico van toepassing voor deze verzekering?

Bij schade aan eigen zaken/gebouwen is een eigen risico van € 250,00 van toepassing. Hiervoor geldt een maximale uitkering van € 150.000,00 per gebeurtenis. Voor overige schades geldt geen eigen risico.

 

4. Is het vervoer van personen verzekerd ?

Nee, het vervoer van personen is niet verzekerd.

 

5. Vanaf welke leeftijd mag je met een oldtimer auto rijden?

Vanaf 24 jaar of ouder is het toegestaan om met een oldtimer auto de weg op te gaan. Tevens in het bezit zijnde van een geldig B-rijbewijs.

 

6. Is grensoverschrijdend verkeer toegestaan?

Ja, conform de polisvoorwaarden en groene kaart.

 

7. Ik woon in het buitenland, kan ik mijn auto bij Overwater verzekeren?

Nee, wij hebben helaas geen mogelijkheid om klanten woonachtig in het buitenland te verzekeren.

 

8. Wat is hobbymatig gebruik?

De auto mag incidenteel particulier worden gebruikt. Het uitgangspunt is dat de auto als verzamelaarsobject wordt gezien en niet mag worden ingezet voor bedrijfsexploitatie of veelvuldig gebruik.

 

9. Moet ik lid zijn van een oldtimer club?

Nee, voor acceptatie van de verzekering is dit geen voorwaarde.

 

10. Hoe werkt tussentijds beëindigen?

Bij verkoop van uw oldtimer auto kunt u tussentijds de polis opzeggen. Door middel van een schriftelijke opzegging, het sturen van een e-mail of het opsturen van een kopie van het vrijwaringsbewijs wordt uw polis beëindigd. U ontvangt van ons naar verhouding (pro/rata) restitutie van de teveel betaalde verzekeringspremie. Hiervoor wordt € 12,10 (inclusief assurantiebelasting) aan kosten ingehouden.

 

11. Aanvullende cascodekking. Hoe werkt dit:

Indien u de auto aanvullend casco wenst te verzekeren dan kan dit door middel van een taxatierapport. Bij schade wordt de daadwerkelijke schade/waarde vastgesteld. De premie voor een cascodekking hangt af van de waarde van de auto en het bouwjaar. Eventueel kunnen wij u  contactgegevens geven van taxateurs waar wij goede ervaringen mee hebben. De kosten van deze taxatie zijn voor uw rekening. Het eigen risico bij cascodekking bedraagt € 150,00.