Oldtimer ex-legervoertuigenverzekering

Oldtimer ex-legervoertuig verzekeren

Bent u de trotse eigenaar van een oldtimer ex-legervoertuig? Speciaal voor deze voertuigen hebben wij een verzekering ontwikkeld.

Oldtimer ex-legervoertuigenverzekering

 • Gebruik tijdens shows, demonstraties, toertochten en incidenteel hobbymatig gebruik in Europa;
 • Ouderdom van het voertuig is 25 jaar of ouder;
 • Maximaal kilometrage van 7500 kilometer per jaar;
 • De bestuurder/aanvrager is 24 jaar of ouder;
 • Uw voertuig heeft een geldig Nederlands kenteken;
 • Er is een aantoonbaar ander motorrijtuig voor dagelijks vervoer aanwezig.

Uitgebreide dekking voor:

 • Wettelijke Aansprakelijkheid (wettelijk verplicht volgens de WAM);
 • Schadeverzekering opzittenden tot € 50.000;
 • Verhaalsrechtsbijstand.

De jaarpremie is afhankelijk van het soort oldtimer ex-legervoertuig:

 • Auto: € 123,33
 • Bestel-/Vrachtauto: € 304,22

Wilt u extra zekerheid? Dan kunt u kiezen voor de volgende uitbreidingsmogelijkheid:

 • Schadeverzekering voor opzittenden tot € 455.000 – Jaarpremie € 48,40

Bovengenoemde premies zijn inclusief servicebijdrage en assurantiebelasting.

Voor het wijzigen van de polis betaalt u € 12,10 aan servicebijdrage.
Voor het beëindigen van de polis ontvangt u naar verhouding (pro/rata) restitutie van de teveel betaalde premie. Hiervoor wordt € 12,10 aan servicebijdrage ingehouden.

Verzekeringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden OZ EXL ALG1701

Bijzondere voorwaarden OZ EXL BIJZ 1701

Polisvoorwaarden S052 (10-2019) DAS bij verkeersongevallen Rechtsbijstandverzekering

Verzekering afsluiten

U kunt uw oldtimer ex-legervoertuig verzekering hieronder aanvragen. De premie wordt automatisch voor u berekend.

Oldtimer ex-leger AUTO verzekering

Oldtimer ex-leger VRACHTAUTO verzekering

Looptijd en toepasselijk recht

De looptijd van de verzekering(en) is 1 jaar. Daarna kunt u de verzekering(en) dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Op de verzekering(en) is Nederlands recht van toepassing.

Bedenktermijn

Als u zich bedenkt, kunt u de verzekering(en) binnen 14 dagen na het aanvragen nog opzeggen. U doet dit schriftelijk of via een mail aan ons. U kunt een verzekering niet opzeggen als u binnen deze bedenktermijn een beroep doet op die verzekering.

Vastlegging en raadpleging Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens en/of de gegevens van iemand anders die belang heeft bij de verzekering raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie http://www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.