Oldtimer motorverzekering

Oldtimer motor verzekeren

Wij hebben een verzekering speciaal voor oldtimer motoren ontwikkeld. Met onze unieke ruime dekking weet u zeker dat u zorgeloos verzekerd bent.

Oldtimer motorverzekering – Jaarpremie € 102,85

  • Wettelijke Aansprakelijkheid (wettelijk verplicht volgens de WAM);
  • Gebruik tijdens shows, demonstraties, toertochten en incidenteel hobbymatig gebruik in Europa;
  • Ouderdom motorrijtuig is 25 jaar of ouder;
  • Maximaal kilometrage van 7.500 kilometer per jaar;
  • De aanvrager/bestuurder is 24 jaar of ouder;
  • Er is een aantoonbaar ander motorrijtuig voor dagelijks vervoer aanwezig.

Voor het wijzigen van de polis betaalt u € 12,10 aan servicebijdrage.
Voor het beëindigen van de polis ontvangt u naar verhouding (pro/rata) restitutie van de teveel betaalde premie. Hiervoor wordt € 12,10 aan servicebijdrage ingehouden.

Volledig cascoverzekering (all-risk)

De cascoverzekering is de WA-verzekering aangevuld met een verzekering voor elk van buiten komend onheil. U kunt hierbij denken aan aanrijdingsschade, brandschade, stormschade en diefstal. Hiermee hoeft u zich echt geen zorgen meer te maken of uw oldtimer motor goed verzekerd is.

Premie volledig cascoverzekering
De premie voor de volledig cascoverzekering is afhankelijk van de waarde en de leeftijd van uw oldtimer motor. Voor deze verzekering is een taxatierapport noodzakelijk voor de acceptatie. Wij informeren u graag over taxateurs waar wij goede ervaringen mee hebben. De kosten van deze taxatie zijn voor uw rekening.

  • Is uw oldtimer motor tussen de 25 en 35 jaar oud? Dan bedraagt de premie 2,60% van de getaxeerde waarde met een minimum van € 75,00 (exclusief).
  • Is uw oldtimer motor 35 jaar of ouder? Dan bedraagt de premie 1,40% van de getaxeerde waarde met een minimum van € 50,00 (exclusief).

Uitbreidingsmogelijkheid

Voor extra zekerheid kunt u bij ons aanvullend een Verhaalsrechtsbijstandsverzekering afsluiten. De jaarpremie bedraagt € 36,30.

Verzekering afsluiten

U kunt uw oldtimer motorverzekering, inclusief eventuele uitbreidingen, hieronder aanvragen. De premie wordt automatisch voor u berekend.

Algemene voorwaarden oldtimer motor OZ MOT ALG1801
Bijzondere voorwaarden oldtimer motor OZ MOT BIJZ1801

Looptijd en toepasselijk recht

De looptijd van de verzekering(en) is 1 jaar. Daarna kunt u de verzekering(en) dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Op de verzekering(en) is Nederlands recht van toepassing.

Bedenktermijn

Als u zich bedenkt, kunt u de verzekering(en) binnen 14 dagen na het aanvragen nog opzeggen. U doet dit schriftelijk of via een mail aan ons. U kunt een verzekering niet opzeggen als u binnen deze bedenktermijn een beroep doet op die verzekering.

Vastlegging en raadpleging Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens en/of de gegevens van iemand anders die belang heeft bij de verzekering raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie http://www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.