Oldtimer motorverzekering

1. Wat bedraagt de premie van de WA motorverzekering in 2024?

De jaarpremie bedraagt € 106,48 inclusief € 10,00 servicebijdrage en 21% assurantiebelasting.

 

2. Hoe vindt de betaling van de premie plaats?

Premiebetaling geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso van uw rekeningnummer (IBAN). U geeft met een machtiging Overwater Assurantie Adviesbureau toestemming om de premie van uw rekening af te schrijven.

 

3. Is er een eigen risico van toepassing voor deze verzekering?

Bij schade aan eigen zaken/gebouwen is een eigen risico van € 250,00 van toepassing. Hiervoor geldt een maximale uitkering van € 150.000,00 per gebeurtenis. Voor overige schades geldt geen eigen risico.

 

4. Vanaf welke leeftijd mag ik met een oldtimer motor rijden?

Om een oldtimer motor te mogen besturen is de minimumleeftijd 24 jaar. De bestuurder moet uiteraard in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

 

5. Is het vervoer van personen verzekerd ?

Nee, het vervoer van personen is niet verzekerd.

 

6. Is grensoverschrijdend verkeer toegestaan?

Ja, conform de polisvoorwaarden en groene kaart.

 

7. Ik woon in het buitenland, kan ik mijn motor bij Overwater verzekeren?

Nee, wij bieden geen mogelijkheid om klanten woonachtig in het buitenland te verzekeren.

 

8. Wat is hobbymatig gebruik?

Uw oldtimer motor mag incidenteel particulier worden gebruikt voor shows, demonstraties en toertochten. Het uitgangspunt is, dat de oldtimer motor als verzamelaarsobject wordt gezien en niet mag worden ingezet voor bedrijfsexploitatie of veelvuldig gebruik.

 

9. Moet ik lid zijn van een oldtimer club?

Nee, voor acceptatie van de verzekering is dit geen voorwaarde.

 

10. Hoe werkt tussentijds beëindigen?

Bij verkoop van uw oldtimer motor kunt u tussentijds de polis opzeggen. Door middel van een schriftelijke opzegging, het sturen van een e-mail of het opsturen van een kopie van het vrijwaringsbewijs wordt uw polis beëindigd. U ontvangt van ons naar verhouding (pro/rata) restitutie van de teveel betaalde verzekeringspremie. Hiervoor wordt € 12,10 (inclusief assurantiebelasting) aan kosten ingehouden.

 

11. Aanvullende cascodekking. Hoe werkt dit:

Indien u de motor aanvullend casco wenst te verzekeren dan kan dit door middel van een taxatierapport. Bij schade wordt de daadwerkelijke schade/waarde vastgesteld. De premie voor een cascodekking hangt af van de waarde van de motor en het bouwjaar. Eventueel kunnen wij u  contactgegevens geven van taxateurs waar wij goede ervaringen mee hebben. De kosten van deze taxatie zijn voor uw rekening. Het eigen risico bij cascodekking bedraagt € 150,00.