Unimogverzekering

1. Wat houdt een WA-dekking in?

De verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid (WA) van de verzekerden voor schade die met of door de Unimog veroorzaakt is. Een WA-dekking is wettelijk verplicht. Deze dekking voldoet aan de eisen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Onder de verplichte WA-dekking valt ook:

  • Schade door of met een gekoppelde aanhangwagen;
  • Schade door of met een losgekoppelde aanhangwagen, die nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;
  • Schade door afvallende lading van uw oldtimer voertuig(en) of aanhangwagen.

 

2. Wat is hobbymatig gebruik?

Uw Unimog mag incidenteel particulier worden gebruikt voor shows, demonstraties en toertochten. Het uitgangspunt is, dat de Unimog als verzamelaars object wordt gezien en niet mag worden ingezet voor bedrijfsexploitatie of veelvuldig gebruik.

 

3. Wanneer begint mijn verzekering?

De dekking voor de verzekering of een wijziging van een verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking begint nooit eerder dan het tijdstip waarop wij uw aanvraag hebben ontvangen.

 

4. Waar kan ik de verzekeringsvoorwaarden vinden?

Op de pagina Unimogverzekering kunt u boven het aanvraagformulier de voorwaarden inzien die gelden bij deze verzekering.

 

5.  Wat bedraagt de premie van de WA Unimogverzekering en hoe is het te betalen bedrag opgebouwd?

De totale jaarpremie voor het basispakket bedraagt € 244,90 inclusief servicebijdrage en assurantiebelasting. De verzekeringspremie bedraagt € 192,40 per jaar en hier komt € 10,00 servicebijdrage en 21% assurantiebelasting bij.

 

6. Hoe vindt de betaling van de premie plaats?

Premiebetaling geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso van uw rekeningnummer (IBAN). U geeft met een machtiging Overwater Assurantie Adviesbureau toestemming om de premie van uw rekening af te schrijven.

 

7. Vanaf welke leeftijd mag je met een Unimog rijden?

Om een Unimog te mogen besturen is de minimumleeftijd 24 jaar. De bestuurder moet uiteraard in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

 

8. Is het vervoer van personen verzekerd ?

Nee, het vervoer van personen is niet verzekerd.

 

9. Is grensoverschrijdend verkeer toegestaan?

Conform de polisvoorwaarden bieden wij een dekking voor Europa (exclusief Azerbeidzjan, Iran, Israël en Rusland)? Indien u in landen binnen Europa wil rijden met uw Unimog, dan heeft u een groene kaart nodig. Uiteraard kunt u die bij ons aanvragen.

 

10. Is een eigen risico van toepassing voor deze verzekering?

Bij schade aan eigen zaken/gebouwen is een eigen risico van € 250,00 van toepassing. Hiervoor geldt een maximale uitkering van € 150.000,00 per gebeurtenis. Voor overige schades geldt geen eigen risico. Het eigen risico wordt vermeerderd met € 500,- als de bestuurder ten tijde van de gebeurtenis 24 jaar of jonger is. Als er meerdere eigen risico’s van toepassing zijn, wordt het hoogste eigen risico toegepast.

 

11. Ik woon in het buitenland, kan ik mijn Unimog bij Overwater verzekeren?

Nee, wij bieden geen mogelijkheid om klanten woonachtig in het buitenland te verzekeren.

 

12. Moet ik lid zijn van de Unimog Club Nederland (UCN)?

Nee, voor acceptatie van de verzekering is dit geen voorwaarde. UCN-leden krijgen echter wel een éénmalige korting van € 27,50 (het contributiebedrag van één jaar).

 

13. Hoe werkt tussentijds beëindigen?

Bij verkoop van uw Unimog kunt u tussentijds de polis opzeggen. Door middel van een schriftelijke opzegging, het sturen van een e-mail of het opsturen van een kopie van het vrijwaringsbewijs wordt uw polis beëindigd. U ontvangt van ons naar verhouding (pro/rata) restitutie van de teveel betaalde verzekeringspremie. Hiervoor wordt € 12,10 (inclusief assurantiebelasting) aan kosten ingehouden.