Oldtimer ex-legervoertuigenverzekering

1. Wat bedraagt de premie van de oldtimer ex-legervoertuigenverzekering in 2024 en hoe is het te betalen bedrag opgebouwd?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen auto’s en vrachtauto’s:

  • Voor een oldtimer ex-legerauto bedraagt de premie € 123,33 per jaar.
  • Voor een oldtimer ex-legervrachtauto bedraagt de premie € 304,22 per jaar.

De premies zijn inclusief € 10,00 servicebijdrage en 21% assurantiebelasting.

 

2. Hoe vindt de betaling van de premie plaats?

Premiebetaling geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso van uw rekeningnummer (IBAN). U geeft met een machtiging Overwater Assurantie Adviesbureau toestemming om de premie van uw rekening af te schrijven.

 

3. Is een eigen risico van toepassing voor deze verzekering?

Bij schade aan eigen zaken/gebouwen is een eigen risico van € 250,00 van toepassing. Hiervoor geldt een maximale uitkering van € 150.000,00 per gebeurtenis.
Voor overige schades geldt geen eigen risico.

 

4. Is het vervoer van personen verzekerd ?

Nee, het vervoer van personen is niet verzekerd.

 

5. Vanaf welke leeftijd mag je met een oldtimer ex-legervoertuig rijden?

Om een oldtimer ex-legervoertuig te mogen besturen is de minimumleeftijd 24 jaar. De bestuurder moet uiteraard in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

 

6. Is grensoverschrijdend verkeer toegestaan?

Ja, conform de polisvoorwaarden en groene kaart.

 

7. Ik woon in het buitenland, kan ik mijn oldtimer ex-legervoertuig bij Overwater verzekeren?

Nee, wij bieden geen mogelijkheid om klanten woonachtig in het buitenland te verzekeren.

 

8. Wat is hobbymatig gebruik?

Uw oldtimer ex-legervoertuig mag incidenteel particulier worden gebruikt. Het uitgangspunt is dat het voertuig als verzamelaarsobject wordt gezien en niet mag worden ingezet voor bedrijfsexploitatie of veelvuldig gebruik.

 

9. Moet ik lid zijn van een oldtimer club?

Nee, voor acceptatie van de verzekering is dit geen voorwaarde.

 

10. Hoe werkt tussentijds beëindigen?

Bij verkoop van uw oldtimer ex-legervoertuig kunt u tussentijds de polis opzeggen. Door middel van een schriftelijke opzegging, het sturen van een e-mail of het opsturen van een kopie van het vrijwaringsbewijs wordt uw polis beëindigd. U ontvangt van ons naar verhouding (pro/rata) restitutie van de teveel betaalde verzekeringspremie. Hiervoor wordt € 12,10 (inclusief assurantiebelasting) aan kosten ingehouden.