(ex)Legervoertuigen

1.  Hoeveel bedraagt de premie voor de WA-verzekering Oldtimer (ex-)Legervoertuigen in 2018?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen auto’s en vrachtauto’s.
Voor Oldtimer (ex)Legervoertuigen Auto bedraagt de premie € 122,73 per jaar inclusief € 10,00 poliskosten en 21% assurantiebelasting.
Voor Oldtimer (ex)Legervoertuigen Vrachtauto bedraagt de premie € 303,63 per jaar inclusief € 10,00 poliskosten en 21% assurantiebelasting.

 

2. Hoe vindt de betaling plaats?

Premiebetaling kan alleen geschieden door middel van automatische incasso van uw rekeningnummer (IBAN).

 

3. Is er een eigen risico van toepassing voor deze verzekering?

Bij schade aan eigen zaken/gebouwen is een eigen risico van € 250,00 van toepassing. Hiervoor geldt een maximale uitkering van € 150.000,00 per gebeurtenis.
Voor overige schades geldt geen eigen risico.

 

4. Is het vervoer van personen verzekerd ?

Nee, het vervoer van personen is niet verzekerd.

 

5. Vanaf welke leeftijd mag je met een Oldtimer (ex)Legervoertuig rijden?

Vanaf 24 jaar of ouder is het toegestaan om met een oldtimer auto de weg op te gaan. Tevens in het bezit zijnde van een geldig rijbewijs.

 

6. Is grensoverschrijdend verkeer toegestaan?

Ja, conform de polisvoorwaarden en groene kaart.

 

7. Ik woon in het buitenland, kan ik mijn Oldtimer (ex)Legervoertuig bij Overwater verzekeren?

Nee, wij bieden geen mogelijkheid om klanten woonachtig in het buitenland te verzekeren.

 

8. Wat is hobbymatig gebruik?

Het Oldtimer (ex)Legervoertuig mag incidenteel particulier worden gebruikt. Het uitgangspunt is, dat het Oltimer (ex)Legervoertuig als verzamelaarsobject wordt gezien en niet mag worden ingezet voor bedrijfsexploitatie of veelvuldig gebruik.

 

9. Moet ik lid zijn van een oldtimer club?

Nee, voor acceptatie van de verzekering is dit geen voorwaarde.

 

10. Hoe werkt tussentijds beëindigen?

Bij verkoop van uw Oldtimer (ex)Legervoertuig kunt u tegenwoordig tussentijds de polis opzeggen. Door middel van een schriftelijke opzegging, het sturen van een e-mail of het opsturen van een kopie van het vrijwaringsbewijs wordt uw polis beëindigd. In het verleden ontving u geen premie terug. Nu ontvangt u van ons naar verhouding (pro/rata) restitutie van de teveel betaalde premie.