Oldtimer bestel- en vrachtautoverzekering

Oldtimer bestel- en vrachtauto’s verzekeren

Wij hebben een verzekering speciaal voor oldtimer bestel- of vrachtauto’s ontwikkeld. Met onze unieke ruime dekking weet u zeker dat u zorgeloos verzekerd bent.

Oldtimer bestel- en vrachtautoverzekering – Jaarpremie € 359,98

  • Wettelijke Aansprakelijkheid (wettelijk verplicht volgens de WAM);
  • Gebruik tijdens shows, demonstraties, toertochten en incidenteel hobbymatig gebruik in Europa;
  • Ouderdom van het voertuig is 25 jaar of ouder;
  • Maximaal kilometrage van 7.500 kilometer per jaar;
  • De aanvrager/bestuurder is 24 jaar of ouder;
  • Er is een aantoonbaar ander motorrijtuig voor dagelijks vervoer aanwezig.

Let op: touringcars, kampeerauto’s en brandweerauto’s kunnen hier niet onder verzekerd worden! Binnen Overwater Assurantie hebben wij helaas geen andere mogelijkheden om deze voertuigen te verzekeren.

Voor het wijzigen van de polis betaalt u € 12,10 aan servicebijdrage.
Voor het beëindigen van de polis ontvangt u naar verhouding (pro/rata) restitutie van de teveel betaalde premie. Hiervoor wordt € 12,10 aan servicebijdrage ingehouden.

Volledig cascoverzekering (all-risk)

De cascoverzekering is de WA-verzekering aangevuld met een verzekering voor elk van buiten komend onheil. U kunt hierbij denken aan aanrijdingsschade, brandschade, stormschade, diefstal en ruitbreuk. Hiermee hoeft u zich echt geen zorgen meer te maken of uw oldtimer bestel- of vrachtauto goed verzekerd is.

Premie volledig cascoverzekering
De premie voor de volledig cascoverzekering is afhankelijk van de waarde en de leeftijd van uw oldtimer bestel- of vrachtauto. Voor deze verzekering is een taxatierapport noodzakelijk voor de acceptatie. Wij informeren u graag over taxateurs waar wij goede ervaringen mee hebben.

  • Is uw oldtimer bestel-/vrachtauto tussen de 25 en 35 jaar oud? Dan bedraagt de premie 2,60% van de getaxeerde waarde met een minimum van € 75,00.
  • Is uw oldtimer bestel-/vrachtauto 35 jaar of ouder? Dan bedraagt de premie 1,40% van de getaxeerde waarde met een minimum van € 50,00.

Uitbreidingsmogelijkheden

Wilt u extra zekerheid dan kunt u kiezen voor de volgende uitbreidingsmogelijkheden:

  • Schadeverzekering inzittenden – Jaarpremie € 48,40
  • Verhaalsrechtsbijstand – Jaarpremie € 36,30

De premies voor de aanvullende verzekeringen zijn exclusief assurantiebelasting en komen bovenop de WA-premie.

Verzekering afsluiten

U kunt uw oldtimer bestel-/vrachtautoverzekering, inclusief eventuele uitbreidingen, hieronder aanvragen. De premie wordt automatisch voor u berekend.

Algemene voorwaarden oldtimer vrachtauto OZ MOT ALG1801
Bijzondere voorwaarden oldtimer vrachtauto OZ MOT BIJZ1801

Looptijd en toepasselijk recht

De looptijd van de verzekering(en) is 1 jaar. Daarna kunt u de verzekering(en) dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Op de verzekering(en) is Nederlands recht van toepassing.

Bedenktermijn

Als u zich bedenkt, kunt u de verzekering(en) binnen 14 dagen na het aanvragen nog opzeggen. U doet dit schriftelijk of via een mail aan ons. U kunt een verzekering niet opzeggen als u binnen deze bedenktermijn een beroep doet op die verzekering.

Vastlegging en raadpleging Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens en/of de gegevens van iemand anders die belang heeft bij de verzekering raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie http://www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.