Oldtimer tractorenverzekering

1. Hoe werkt de verzamelpolis voor hobbymatige oldtimer tractoren?

Onder één polis vallen alle in uw bezit zijnde oldtimer tractoren en stationaire motoren, die hobbymatig als verzamelaarsobject in bezit zijn en ook als zodanig worden gebruikt. Deze moeten wel 20 jaar of ouder zijn en uitsluitend worden gebruikt voor shows, evenementen, toertochten en incidenteel hobbymatig gebruik.

Voldoet uw situatie niet aan bovenstaande beschrijving, maar heeft u wel een oldtimer tractor die uw hobbymatig gebruikt? Bekijk de semi-hobbymatige polis bij vraag 11!

 

2. Wat is incidenteel hobbymatig gebruik?

Uw oldtimer tractor mag worden gebruikt voor shows, demonstraties en toertochten. Het uitgangspunt is dat de oldtimer tractor(en) als verzamelaarsobject wordt gezien en ingezet. Bij incidenteel hobbymatig gebruik kunt u denken aan het halen van een vracht hout, het maaien van het gras of het wegbrengen van grofvuil.

De oldtimer tractor(en) mag niet worden ingezet voor bedrijfsexploitatie (zodanig gebruiken dat er geld mee wordt verdiend) of veelvuldig gebruik. Deze activiteiten zijn van dekking uitgesloten.

 

3. Hoe sluit ik een oldtimer tractorenverzekering af?

Op de pagina Oldtimer tractorenverzekering kunt u onderaan een WA-verzekering afsluiten middels het digitale aanvraagformulier. Voor het afsluiten van een verzamelpolis hoeven wij geen gegevens te ontvangen van de oldtimer tractor(en).

Wilt u naast de WA-verzekering extra zekerheid hebben? Dan kunt u kiezen voor een brand/diefstaldekking en/of  de schadeverzekering voor opzittenden uitbreiden. Bij deze aanvullende dekkingen ontvangen wij graag per oldtimer tractor de volgende gegevens: ‘merk’, ‘type’, ‘bouwjaar’, ‘dagwaarde’ en ‘chassisnummer’.

 

4. Wanneer begint mijn verzekering?

De dekking voor de verzekering of een wijziging van een verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking begint nooit eerder dan het tijdstip waarop wij uw aanvraag hebben ontvangen.

 

5. Waar kan ik de verzekeringsvoorwaarden vinden?

Op de pagina Oldtimer tractorenverzekering kunt u boven het aanvraagformulier de voorwaarden inzien die gelden bij deze verzekering(en).

 

6. Wat bedraagt de premie van de verzamelpolis in 2019 en hoe is het te betalen bedrag opgebouwd?

De totale jaarpremie bedraagt € 140,00 inclusief servicebijdrage en assurantiebelasting. De hoogte van de premie is ongeacht het aantal in uw bezit zijnde oldtimer tractoren en stationaire motoren. De verzekeringspremie bedraagt € 92,70 per jaar en hier komt € 23,00 servicebijdrage en 21% assurantiebelasting bij.

 

7. Hoe vindt de betaling van de premie plaats?

Premiebetaling geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso van uw rekeningnummer (IBAN). U geeft met een machtiging Overwater Assurantie Adviesbureau toestemming om de premie van uw rekening af te schrijven.

 

8. Mag ik met meerdere tractoren tegelijk de weg op wanneer ik een verzamelpolis heb?

Ja, het is toegestaan iemand anders op de tractor(en) te laten rijden met toestemming van de verzekeringnemer. De bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig Nederlands B-rijbewijs dat behaald is voor 1 juli 2015. Indien dit niet het geval is, dan dient de bestuurder in het bezit te zijn van een T-rijbewijs.

 

9. Mag ik een aanhanger achter mijn tractor(en) koppelen?

Ja, zodra de aanhanger is aangekoppeld valt deze onder de WA-verzekering van de tractor. Eventuele opzittenden of lading van de aanhanger zijn niet verzekerd. Ook is schade aan de aanhanger zelf uitgesloten.

 

10. Is grensoverschrijdend verkeer toegestaan?

Ja, conform de polisvoorwaarden bieden wij WA-dekking in Europa. Deze is geldig in alle landen van Europa exclusief Azerbeidzjan, Iran, Israël en Rusland.

 

11. Als ik mijn tractor(en) anders gebruik dan wordt omschreven in de oldtimer verzamelpolis kan ik dan ook bij jullie terecht?

Ja, wij hebben ook een speciale semi-hobbymatige WA-verzekering om oldtimer tractoren te verzekeren die meer dan voor shows, demonstraties en toertochten worden gebruikt. De premie voor deze semi-hobbymatig WA-verzekering is € 121,00 (inclusief poliskosten en assurantiebelasting).
Deze speciale verzekering heeft alleen een WA-dekking en geldt per oldtimer tractor. Hiervoor dienen wij de volgende gegevens van de te verzekeren oldtimer tractor te ontvangen: ‘merk’, ‘type’, ‘bouwjaar’, ‘dagwaarde’ en ‘chassisnummer’. Zorg dat u bij het aanvragen van de verzekering de gegevens bij de hand heeft.

 

12. Is een eigen risico van toepassing voor deze verzekering?

Standaard heeft u voor deze verzekering geen eigen risico. Echter, geldt een eigen risico van € 150,00 wanneer de schade wordt veroorzaakt door een bestuurder die op het moment van de gebeurtenis 20 jaar of jonger is. Bij schade aan eigen zaken/gebouwen is een eigen risico van € 250,00 van toepassing. Hiervoor geldt een maximale uitkering van € 150.000,00 per gebeurtenis.

 

13. Brand/diefstal zonder taxatie tot € 40.000,00. Hoe werkt dit:

Als u uw oldtimer tractor aanvullend voor brand en diefstal wenst te verzekeren dan kan u zelf de verzekerde waarde tot een bedrag van € 40.000,00 opgeven. Bij schade wordt uiteraard de daadwerkelijke schade/waarde vastgesteld. Indien uw oldtimer tractor meer waard is dan € 15.000,00 adviseren wij u, voor uw eigen zekerheid, een taxatie te laten uitvoeren.

 

14. Brand/diefstal dekking bij een waarde vanaf € 40.000,00. Hoe werkt dit:

Als de waarde van uw oldtimer tractor meer is dan € 40.000,00 dan dient u voor acceptatie een taxatierapport te sturen waaruit de verzekerde waarde blijkt. Eventueel kunnen wij u de contactgegevens geven van een door ons erkende taxateur. De kosten van deze taxatie zijn voor uw rekening.

 

15. Kan ik naast mijn tractor(en) ook andere oldtimer objecten op dezelfde polis verzekeren?

Een stationaire motor welke 20 jaar of ouder is en ook uitsluitend hobbymatig wordt gebruikt, valt automatisch onder de dekking van uw oldtimer tractorenverzamelpolis.

Let op: Motorvoertuigen Met Beperkte Snelheid (MMBS) en Unimogs zijn niet verzekerd op deze verzekering.

Voor al uw overige oldtimer objecten kunnen wij u ook scherpe premies aanbieden, denk hierbij aan:

  • Combines en/of dorsmachines;
  • Graafmachines;
  • Heftrucks;
  • Kranen;
  • Shovels;
  • Stoomwalsen en/of stoommachines.

Neem hier contact met ons op voor de mogelijkheden.

 

16. Unimog wel of niet verzekerd?

Nee, uw Unimog is niet verzekerd op uw oldtimer tractorenverzamelpolis. Voor uw Unimog hebben wij een speciale Unimogverzekering ontwikkeld. Uiteraard bent u dan ook zorgeloos verzekerd tegen een scherpe premie. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u echter een bestaande oldtimer tractorverzamelpolis welke voor 1 maart 2013 is afgesloten? Dan vallen uw Unimogs tot 3.500 kg, die voor 1 maart 2013 in uw bezit waren, nog wel onder deze polis.

 

17. Is een groene kaart verplicht? En wat zijn de kosten?

Nee. Op ons verzekeringsbewijs staat uitdrukkelijk vermeld dat grensoverschrijdend verkeer is toegestaan. Daarnaast staat in de Bijzondere Voorwaarden dat de oldtimer tractorenverzekering geldig is in Europa (exclusief Azerbeidzjan, Iran, Israël en Rusland). Wilt u naast deze zekerheden alsnog een groene kaart ontvangen, dan is dat mogelijk voor een bedrag van € 11,00 (inclusief assurantiebelasting) per tractor.

 

18. Is meerijden in een carnavalsoptocht/praalwagenoptocht verzekerd ?

Nee. Dit is niet gedekt in de WA-dekking van uw oldtimer tractorenverzekering. Bij Overwater Assurantie Adviesbureau is het helaas ook niet mogelijk om hier een verzekering voor af te sluiten. Voor een speciale praalwagenverzekering kunt u terecht bij “de Vereende” via deze link.

 

19. Is het vervoer van personen verzekerd ?

Het vervoer van personen die zich bevinden op een daarvoor standaard gemonteerde zitplaats zijn verzekerd. Het vervoer van personen op een niet standaard gemonteerde zitplaats, zoals op aanhangwagens, is dus niet gedekt.

 

20. Ik woon in het buitenland, kan ik mijn tractor(en) bij Overwater verzekeren?

Nee, wij hebben helaas geen mogelijkheid om klanten woonachtig in het buitenland te verzekeren.

 

21. Moet ik lid zijn van een oldtimer club?

Nee, voor acceptatie van de verzekering is dit geen voorwaarde.

 

22. Hoe werkt tussentijds beëindigen?

Bij verkoop van uw oldtimer tractor kunt u tussentijds de polis opzeggen. Door middel van een schriftelijke opzegging, het sturen van een e-mail of het opsturen van een kopie van het vrijwaringsbewijs wordt uw polis beëindigd. U ontvangt van ons naar verhouding (pro/rata) restitutie van de teveel betaalde verzekeringspremie. Hiervoor wordt € 12,10 (inclusief assurantiebelasting) aan kosten ingehouden.

 

23. Ik heb het nieuwe verzekeringsbewijs per 1 maart 2020 ontvangen, maar de polis heb ik niet meer nodig (bijvoorbeeld wegens stoppen van hobby, verkoop, etc.) Wat moet ik doen om mijn polis te beëindigen?

Door middel van een schriftelijke opzegging kunt u de verzekering beëindigen, dus niet per telefoon. U kunt een e-mail sturen naar info@oldtimers-verzekeren.nl met vermelding van uw naam, polisnummer en dat de polis beëindigd dient te worden. Een andere optie is om op het verzekeringsbewijs te schrijven dat de polis beëindigd dient te worden en deze naar ons terug te sturen.