Oldtimer Tractoren

 

1. Hoeveel tractoren kan ik verzekeren?

Onder één polis vallen alle in uw bezit zijnde Oldtimer Tractoren en Stationaire Motoren. Deze moeten wel 20 jaar of ouder zijn en uitsluitend worden gebruikt voor shows, evenementen, toertochten en incidenteel hobbymatig gebruik.

 

2. Wat is hobbymatig gebruik?

Uw Oldtimer Tractor mag incidenteel particulier worden gebruikt voor shows, demonstraties en toertochten. Het uitgangspunt is, dat de Oldtimer Tractor(en) als verzamelaars object word gezien en niet mag worden ingezet voor bedrijfsexploitatie of veelvuldig gebruik.

 

3. Wat bedraagt de premie in 2019 en hoe is het te betalen bedrag opgebouwd?

De totale jaarpremie bedraagt € 135,00 inclusief poliskosten en assurantiebelasting. De hoogte van de premie is ongeacht het aantal in uw bezit zijnde Oldtimer Tractoren en Stationaire Motoren. De verzekeringspremie bedraagt € 88,57 per jaar en hier komen € 23,00 poliskosten en 21% assurantiebelasting bij. Vanuit de verzekeringspremie worden de schades en kosten om schades te regelen betaald (denk aan kosten voor schaderegelaars en expertisekosten). Overwater ontvangt een gering percentage van de premie (provisie) als vergoeding voor advies en begeleiding bij schade. De poliskosten worden gebruikt om automatisering in stand te houden (website en interne automatisering) en als extra vergoeding voor ons advies (telefonisch advies, aanwezigheid bij bijeenkomsten en houden van presentaties). De assurantiebelasting wordt door de overheid bepaald.

 

4. Hoe vindt de betaling plaats?

Premiebetaling geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso van uw rekeningnummer (IBAN).

 

5. Mag ik met meerdere tractoren tegelijk de weg op?

Ja, mits u aan de bestuurder(s) toestemming geeft om met uw tractor te rijden en de bestuurder in het bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs. Indien de bestuurder jonger dan 18 jaar is dan dient men wel in het bezit te zijn van een tractorrijbewijs.

 

6. Mag iemand anders dan de verzekeringnemer op de tractor(en) rijden?

Ja, het is toegestaan iemand anders op de tractor(en) te laten rijden met toestemming van de verzekeringnemer. De bestuurder(s) moet in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Indien de bestuurder jonger dan 18 jaar is dan dient deze wel in het bezit te zijn van een tractorrijbewijs.

 

7. Mijn zoon/dochter is 16 jaar, mag deze ook op de tractor(en) rijden?

Ja, mits in het bezit van een tractorrijbewijs en zij uw Oldtimer Tractor(en) uitsluitend tijdens shows, evenementen, toertochten en incidenteel hobbymatig gebruiken.

 

8. Mag ik een aanhanger achter mijn tractor(en) koppelen?

Ja, zodra de aanhanger is aangekoppeld, valt deze onder de WA-verzekering van de tractor. Eventuele opzittenden of lading van de aanhanger zijn niet verzekerd.

 

9. Is grensoverschrijdend verkeer toegestaan?

Ja, conform de polisvoorwaarden bieden wij WA-dekking in Europa. Deze is geldig in alle landen van Europa exclusief Azerbeidzjan, Iran, Israël en Rusland.

 

10. Als ik mijn tractor(en) anders gebruik dan wordt omschreven in de OT polis kan ik dan bij jullie ook terecht?

Ja, wij hebben ook een speciale semi-hobbymatig WA verzekering om Oldtimer Tractoren te verzekeren die voor meer dan shows, demonstraties, incidenteel hobbymatig gebruik en toertochten worden ingezet. De premie voor deze semi-hobbymatig WA verzekering is € 121,00 (inclusief poliskosten en assurantiebelasting). Deze speciale verzekering heeft alleen een WA dekking, geldt per Oldtimer Tractor, en hiervoor dienen wij de gegevens van de te verzekeren Oldtimer Tractor te ontvangen.

 

11. Is er een eigen risico van toepassing voor deze verzekering?

Standaard heeft u voor deze verzekering geen eigen risico. Echter wanneer de schade wordt veroorzaakt door een bestuurder die op het moment van de gebeurtenis 20 jaar of jonger is dan geldt een eigen risico van € 150,00. Bij schade aan eigen zaken/gebouwen is een eigen risico van € 250,00 van toepassing.

 

12. Brand/diefstal zonder taxatie tot € 40.000,00. Hoe werkt dit:

Als u de Oldtimer Tractor aanvullend voor brand en diefstal wenst te verzekeren dan kan u zelf de verzekerde waarde tot een bedrag van € 40.000 opgeven. Bij schade wordt uiteraard de daadwerkelijke schade/waarde vastgesteld. Voor uw eigen zekerheid adviseren wij u om als uw Oldtimer Tractor meer waard is dan € 15.000 hiervoor ook een taxatierapport te laten maken.

 

13. Brand/diefstal dekking bij een waarde vanaf € 40.000,00. Hoe werkt dit:

Als de waarde van uw Oldtimer Tractor meer is dan € 40.000 dan dient u voor acceptatie een taxatierapport te overleggen waaruit de verzekerde waarde blijkt. Eventueel kunnen wij u een adres geven van een taxateur. De kosten van deze taxatie zijn voor uw rekening.

 

14. Kan ik naast mijn tractor(en) ook andere oldtimer objecten op dezelfde polis verzekeren?

Een Stationaire motor welke 20 jaar of ouder is en ook uitsluitend hobbymatig wordt gebruikt valt automatisch onder de dekking van uw Oldtimer Tractor polis.

LET OP! Motorvoertuigen Met Beperkte Snelheid (MMBS) en Unimogs zijn niet verzekerd op deze verzekering. Voor al uw overige oldtimer objecten kunnen wij u ook scherpe premies aanbieden.

 

15. Unimog wel of niet verzekerd?

Nee, uw Unimog is niet verzekerd op uw Oldtimer Tractor polis. Voor uw Unimog hebben wij een speciale Oldtimer Unimog verzekering ontwikkeld. Uiteraard bent u dan ook zorgeloos verzekerd tegen een scherpe premie. Klik hier voor meer informatie: https://www.oldtimers-verzekeren.nl/direct-oldtimerverzekering-aanvragen/oldtimer-unimog-verzekering/

Heeft u echter een bestaande Oldtimer Tractor polis welke voor 1 maart 2013 is afgesloten dan vallen uw Unimogs tot 3.500 kg, die voor 1 maart 2013 in uw bezit waren, nog wel onder deze polis.

 

16. Is een groene kaart verplicht?

Nee. Op ons verzekeringsbewijs staat uitdrukkelijk vermeld dat grensoverschrijdend verkeer is toegestaan. Daarnaast staat in de Bijzondere Voorwaarden dat de Oldtimer Tractor verzekering geldig is in Europa (exclusief Azerbeidzjan, Iran, Israël en Rusland). Wilt u naast deze zekerheden alsnog een groene kaart ontvangen, dan is dat mogelijk voor een bedrag van € 9,08 (inclusief assurantiebelasting) per tractor.

 

17. Wat zijn de kosten voor een groene kaart?

U heeft geen dekkingsuitbreiding Europa nodig. Uw Oldtimer Tractor verzekering heeft standaard een Europa dekking die geldig is in alle landen van Europa exclusief Azerbeidzjan, Iran, Israël en Rusland. Wilt u naast deze zekerheden alsnog een groene kaart ontvangen, dan is dat uiteraard mogelijk. De kosten hiervoor bedragen € 9,08 (inclusief assurantiebelasting) per tractor.

 

18. Schade aan eigen zaken/gebouwen

Schade aan uw eigen zaken/gebouwen zijn verzekerd. Hiervoor geldt een maximale uitkering van € 150.000,00 per gebeurtenis met een eigen risico van € 250,00.

 

19. Is meerijden in een carnavalsoptocht verzekerd ?

Nee. Dit is niet gedekt in de WA-dekking van uw Oldtimer Tractor verzekering. Bij Overwater Assurantie Adviesbureau is het helaas ook niet mogelijk om hier een verzekering voor af te sluiten. Voor een speciale praalwagenverzekering kunt u terecht bij “de Vereende” via deze link https://verzekeren.vereende.nl/motorrijtuigverzekering/praalwagenverzekering

 

20. Is het vervoer van personen verzekerd ?

Het vervoer van personen die zich bevinden op een daarvoor standaard gemonteerde zitplaats zijn verzekerd. Het vervoer van personen op een niet standaard gemonteerde zitplaats, aanhangwagens, enz. is dus niet gedekt.

 

21. Ik woon in het buitenland, kan ik mijn tractor(en) bij Overwater verzekeren?

Nee, wij hebben helaas geen mogelijkheid om klanten woonachtig in het buitenland te verzekeren.

 

22. Moet ik lid zijn van een oldtimer club?

Nee, voor acceptatie van de verzekering is dit geen voorwaarde.

 

23. Hoe werkt tussentijds beëindigen?

Bij verkoop van uw Oldtimer Tractor kunt u tussentijds de polis opzeggen. Door middel van een schriftelijke opzegging, het sturen van een e-mail of het opsturen van een kopie van het vrijwaringsbewijs wordt uw polis beëindigd. U ontvangt van ons naar verhouding (pro/rata) restitutie van de teveel betaalde verzekeringspremie. Hiervoor wordt € 12,10 (inclusief assurantiebelasting) aan kosten ingehouden.

 

24. Ik heb het nieuwe verzekeringsbewijs per 1 maart 2019 ontvangen maar de polis heb ik niet meer nodig. (bijvoorbeeld stoppen hobby, verkoop etc.) Wat moet ik doen om mijn polis te beëindigen?

U kunt een e-mail sturen aan info@oldtimers-verzekeren.nl met vermelding van uw naam, polisnummer en dat de polis beëindigd dient te worden of u mag op het verzekeringsbewijs schrijven dat de polis beëindigd dient te worden en deze naar ons terugsturen.