Oldtimer tractorenverzekering

1. Hoe werkt de verzamelpolis voor hobbymatige oldtimer tractoren?

Onder één polis vallen alle in uw bezit zijnde oldtimer tractoren en stationaire motoren, die hobbymatig als verzamelaarsobject in bezit zijn en ook als zodanig worden gebruikt. Deze moeten wel 20 jaar of ouder zijn en uitsluitend worden gebruikt voor shows, evenementen, toertochten, het geven van demonstraties en incidenteel hobbymatig gebruik.

 

2. Hoe mag de tractor worden gebruikt?

Uw oldtimer tractor mag worden gebruikt voor shows, demonstraties,  toertochten en incidenteel hobbymatig gebruik. Het uitgangspunt is dat de oldtimer tractor(en) als verzamelaarsobject wordt gezien en ingezet.

Met demonstraties bedoelen wij het laten zien hoe iets gaat of werkt, zoals een demonstratie van oude ambachten. Demonstreren als protest is niet gedekt.

Bij incidenteel hobbymatig gebruik kunt u denken aan het halen van een vracht hout, het maaien van het gras of het wegbrengen van grofvuil.

De oldtimer tractor(en) mag niet worden ingezet voor bedrijfsexploitatie (zodanig gebruiken dat er geld mee wordt verdiend) of veelvuldig gebruik. Deze activiteiten zijn van dekking uitgesloten.

 

3. Hoe sluit ik een oldtimer tractorenverzekering af?

Op de pagina Oldtimer tractorenverzekering kunt u onderaan een WA-verzekering afsluiten middels het digitale aanvraagformulier.  Wij ontvangen graag per oldtimer tractor de volgende gegevens: ‘merk’, ‘type’, ‘chassisnummer’, ‘bouwjaar’, ‘kenteken’, ‘meldcode’ en bij een aanvullende brand/diefstaldekking ‘dagwaarde’.

 

4. Wanneer begint mijn verzekering?

De dekking voor de verzekering of een wijziging van een verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking begint nooit eerder dan het tijdstip waarop wij uw aanvraag hebben ontvangen.

 

5. Waar kan ik de verzekeringsvoorwaarden vinden?

Op de pagina Oldtimer tractorenverzekering kunt u bovenin het aanvraagformulier de voorwaarden inzien die gelden bij deze verzekering(en).

 

6. Wat bedraagt de premie van de verzamelpolis en hoe is het te betalen bedrag opgebouwd?

De jaarpremie bedraagt € 146,41 inclusief € 23,00 servicebijdrage en 21% assurantiebelasting. Indien uw tractoren geregistreerd zijn betaalt u per gekentekende tractor jaarlijks € 12,10 aan servicebijdrage. Dit bedrag komt bovenop de basispremie.

 

7. Hoe vindt de betaling van de premie plaats?

Premiebetaling geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso van uw rekeningnummer (IBAN). U geeft met een machtiging Overwater Assurantie Adviesbureau toestemming om de premie van uw rekening af te schrijven.

 

8. Mag ik met meerdere tractoren tegelijk de weg op wanneer ik een verzamelpolis heb?

Ja, de verzekering biedt dekking als er met meerdere tractoren tegelijk wordt gereden. Het is toegestaan iemand anders op de tractor(en) te laten rijden met toestemming van de verzekeringnemer. De bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig Nederlands B-rijbewijs dat behaald is voor 1 juli 2015. Indien dit niet het geval is, dan dient de bestuurder in het bezit te zijn van een T-rijbewijs.

 

9. Mag ik een aanhanger achter mijn tractor(en) koppelen?

Ja, zodra de aanhanger is aangekoppeld valt deze onder de WA-verzekering van de tractor. Eventuele opzittenden of lading van de aanhanger zijn niet verzekerd. Ook is schade aan de aanhanger zelf uitgesloten.

 

10. Is grensoverschrijdend verkeer toegestaan?

Ja, conform de polisvoorwaarden bieden wij WA-dekking in Europa. Deze is geldig in alle landen van Europa exclusief Azerbeidzjan, Iran, Israël en Rusland.

 

11. Is een eigen risico van toepassing voor deze verzekering?

Standaard heeft u voor deze verzekering geen eigen risico. Echter, geldt een eigen risico van € 150,00 wanneer de schade wordt veroorzaakt door een bestuurder die op het moment van de gebeurtenis 20 jaar of jonger is. Bij schade aan eigen zaken/gebouwen is een eigen risico van € 250,00 van toepassing. Hiervoor geldt een maximale uitkering van € 150.000,00 per gebeurtenis.

 

12. Brand/diefstal zonder taxatie tot € 40.000,00. Hoe werkt dit:

Als u uw oldtimer tractor aanvullend voor brand en diefstal wenst te verzekeren dan kan u zelf de verzekerde waarde tot een bedrag van € 40.000,00 opgeven. Bij schade wordt uiteraard de daadwerkelijke schade/waarde vastgesteld. Indien uw oldtimer tractor meer waard is dan € 15.000,00 adviseren wij u, voor uw eigen zekerheid, een taxatie te laten uitvoeren.

 

13. Brand/diefstal dekking bij een waarde vanaf € 40.000,00. Hoe werkt dit:

Als de waarde van uw oldtimer tractor meer is dan € 40.000,00 dan dient u voor acceptatie een taxatierapport te sturen waaruit de verzekerde waarde blijkt. Eventueel kunnen wij u de contactgegevens geven van een door ons erkende taxateur. De kosten van deze taxatie zijn voor uw rekening.

 

14. Kan ik naast mijn tractor(en) ook andere oldtimer objecten op dezelfde polis verzekeren?

Een stationaire motor welke 20 jaar of ouder is en ook uitsluitend hobbymatig wordt gebruikt, valt automatisch onder de dekking van uw oldtimer tractoren verzamelpolis.

Let op: Motorvoertuigen Met Beperkte Snelheid (MMBS) en Unimogs zijn niet verzekerd op deze verzekering.

Voor al uw overige oldtimer objecten kunnen wij u ook scherpe premies aanbieden, denk hierbij aan:

  • Combines en/of dorsmachines;
  • Graafmachines;
  • Heftrucks;
  • Kranen;
  • Shovels;
  • Stoomwalsen en/of stoommachines.

Sluit hier uw Oldtimer Landbouw-/werkmateriaalverzekering af.

 

15. Unimog wel of niet verzekerd?

Nee, uw Unimog is niet verzekerd op uw oldtimer tractorenverzamelpolis. Voor uw Unimog hebben wij een speciale Unimogverzekering ontwikkeld. Uiteraard bent u dan ook zorgeloos verzekerd tegen een scherpe premie. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u echter een bestaande oldtimer tractorverzamelpolis welke voor 1 maart 2013 is afgesloten? Dan vallen uw Unimogs tot 3.500 kg, die voor 1 maart 2013 in uw bezit waren, nog wel onder deze polis.

 

16. Is meerijden in een carnavalsoptocht/praalwagenoptocht verzekerd ?

Nee, het meerijden in een carnavalsoptocht/praalwagenoptocht zit niet in de dekking van de verzamelpolis. Echter, kunt u een aanvullende verzekering afsluiten om verzekerd mee te rijden in een optocht. Hier gelden andere voorwaarden voor. Voor meer informatie en het aanvragen van deze verzekering klik hier

 

17. Is het vervoer van personen verzekerd ?

Het vervoer van personen die zich bevinden op een daarvoor standaard gemonteerde zitplaats zijn verzekerd. Het vervoer van personen op een niet standaard gemonteerde zitplaats, zoals op aanhangwagens, is dus niet gedekt.

 

18. Ik woon in het buitenland, kan ik mijn tractor(en) bij Overwater verzekeren?

Nee, wij hebben helaas geen mogelijkheid om klanten woonachtig in het buitenland te verzekeren.

 

19. Moet ik lid zijn van een oldtimer club?

Nee, voor acceptatie van de verzekering is dit geen voorwaarde.

 

20. Hoe werkt tussentijds beëindigen?

Bij verkoop van uw oldtimer tractor kunt u tussentijds de polis opzeggen. Door middel van een schriftelijke opzegging, het sturen van een e-mail of het opsturen van een kopie van het vrijwaringsbewijs wordt uw polis beëindigd. U ontvangt van ons naar verhouding (pro/rata) restitutie van de teveel betaalde verzekeringspremie.