Oldtimer Tractoren

 

1. Hoeveel tractoren kan ik verzekeren?

Alle in het bezit zijnde tractoren, mits deze maar 20 jaar of ouder zijn en uitsluitend gebruikt worden voor shows, evenementen, toertochten en incidenteel hobbymatig gebruik.

 

2. Wat is hobbymatig gebruik?

De tractor mag incidenteel particulier worden gebruikt. Het uitgangspunt is, dat de tractor(en) als verzamelaars object word gezien en niet mag worden ingezet voor bedrijfsexploitatie of veelvuldig gebruik.

 

3. Wat bedraagt de premie in 2018 en hoe is het te betalen bedrag opgebouwd?

De premie bedraagt € 79,89 per jaar exclusief € 23,00 poliskosten en 21% assurantiebelasting. Vanuit de premie worden de schades en kosten om schades te regelen betaald (denk aan kosten voor schaderegelaars en expertisekosten). Overwater ontvangt een gering percentage van de premie (provisie) als vergoeding voor advies en begeleiding bij schade. De kosten worden gebruikt om automatisering in stand te houden (website en interne automatisering) en als extra vergoeding voor ons advies (telefonisch advies, aanwezigheid bij bijeenkomsten en houden van presentaties). De totale jaarpremie bedraagt € 124,50. De hoogte van de premie is ongeacht het aantal in uw bezit zijnde tractoren.

 

4. Hoe vindt de betaling plaats?

Premiebetaling kan alleen geschieden door middel van automatische incasso van uw rekeningnummer (IBAN).

 

5. Mag ik met meerdere tractoren tegelijk de weg op?

Ja, mits u aan de bestuurder(s) toestemming geeft om met uw tractor te rijden en de bestuurder in het bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs. Indien de bestuurder jonger dan 18 jaar is dan dient men wel in het bezit te zijn van een tractorrijbewijs.

 

6. Mag iemand anders dan de verzekeringnemer op de tractor(en) rijden?

Ja, het is toegestaan iemand anders op de tractor(en) te laten rijden met toestemming van de verzekeringnemer.

 

7. Mijn zoon/dochter is 16 jaar, mag deze ook op de tractor(en) rijden?

Ja, mits in het bezit van een zogenaamd tractorrijbewijs en ook het gebruik mag uitsluitend tijdens shows, evenementen, toertochten en incidenteel hobbymatig gebruik.

 

8. Mag ik een aanhanger achter mijn tractor(en) koppelen?

Ja, zodra de aanhanger is aangekoppeld, valt deze onder de WA-verzekering van de tractor. Eventuele opzittenden of lading van de aanhanger zijn niet verzekerd.

 

9. Is grensoverschrijdend verkeer toegestaan?

Ja, conform de polisvoorwaarden bieden wij WA-dekking in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Indien u verder Europa ingaat, verzoeken wij u hiervan melding te maken.

 

10. Als ik mijn tractor(en) anders gebruik dan wordt omschreven in de OT polis kan ik dan bij jullie ook terecht?

Wij hebben ook een speciale mogelijkheid om tractoren te verzekeren die niet alleen gebruikt worden voor shows, demonstraties en toertochten. Hiervoor geldt ons semi-hobbymatig tarief van € 85,00 (excl. poliskosten en assurantiebelasting). Dit tarief geldt per tractor en hiervoor dienen wij dus wel de gegevens van de te verzekeren tractor te ontvangen.

 

11. Is er een eigen risico van toepassing voor deze verzekering?

Wanneer de schade wordt veroorzaakt door een bestuurder die op het moment van de gebeurtenis 20 jaar of jonger is wordt een eigen risico van € 150,00 in mindering gebracht. Bij schade aan eigen zaken/gebouwen is een eigen risico van € 250,00 van toepassing. Voor overige schades geldt geen eigen risico.

 

12. Brand/diefstal zonder taxatie tot € 40.000,00. Hoe werkt dit:

Indien u de tractor aanvullend voor brand en diefstal wenst te verzekeren dan kan dit door zelf een verzekerde waarde op te geven. Bij schade wordt uiteraard de daadwerkelijke schade/waarde vastgesteld. Dit kan tot een waarde van € 40.000,00. In het verleden lag deze grens bij € 15.000,00.

 

13. Brand/diefstal dekking bij een waarde vanaf € 40.000,00. Hoe werkt dit:

U dient bij een waarde vanaf € 40.000,00 een taxatierapport te overleggen waaruit de verzekerde waarde blijkt. Eventueel kunnen wij u een adres geven van een taxateur. De kosten van deze taxatie zijn voor uw rekening.

 

14. Kan ik naast mijn tractor(en) ook andere oldtimer objecten op dezelfde polis verzekeren?

Dit is mogelijk wanneer het gaat om een Stationaire motor welke 20 jaar of ouder is en ook uitsluitend hobbymatig wordt gebruikt. LET OP! Motorvoertuigen Met Beperkte Snelheid (MMBS) en Unimogs zijn niet verzekerd op deze verzekering. Voor al uw overige oldtimer objecten kunnen wij u ook scherpe premies aanbieden.

 

15. Unimog wel of niet verzekerd?

In het verleden het verleden hebben wij ook de Unimog geaccepteerd onder ons standaard WA OT verzekering voor oldtimer tractoren en stationaire motoren. Door een slecht schadeverloop zijn wij genoodzaakt geweest om met ingang van 1 maart 2013 voor nieuwe polissen met ingangsdatum van 1 maart 2013 of later geen dekking te bieden voor een Unimog. Bestaande polissen welke voor 1 maart 2013 zijn afgesloten hieronder vallen Unimogs tot 3500 kg nog wel onder ons standaard product.

Speciaal voor de Unimog bieden wij graag onze speciaal ontwikkelde Unimog verzekering aan. Zie hiervoor de informatie op de website.

 

16. Is een groene kaart verplicht?

Nee. Op ons verzekeringsbewijs staat uitdrukkelijk vermeld dat grensoverschrijdend verkeer is toegestaan. Daarnaast staat nog apart vermeld in onze Bijzondere Voorwaarden voor oude tractoren dat de verzekering geldig is in Nederland, Duitsland, Luxemburg en België. Wilt u naast deze zekerheden alsnog een groene kaart ontvangen, dan is dat mogelijk voor een bedrag van € 6,05.

 

17. Wat zijn de kosten voor dekkingsuitbreiding Europa?

Wij bieden u ook in de Benelux en Duitsland dezelfde Wa-dekking als in Nederland. In principe is hier geen groene kaart voor nodig. Wenst u toch een groene kaart voor dit dekkingsgebied dan zijn de kosten € 6,05. Deze groene kaart is één jaar geldig. Voor de overige landen in Europa kunnen wij een tijdelijke groene kaart afgeven met een geldigheidsduur van twee maanden. Voor de uitbreiding van de dekking inclusief groene kaart bedragen de premies:

– Groot-Brittannië € 36,30 (inclusief kosten).

– Overige Europese landen € 24,20 (inclusief kosten).

 

18. Schade aan eigen zaken/gebouwen

Met ingang van 1 maart 2010 hebben wij de dekking uitgebreid met het verzekerd zijn van schade aan uw eigen zaken/gebouwen. Hiervoor geldt een maximale uitkering van € 150.000,00 per gebeurtenis en een eigen risico van € 250,00.

 

19. Is meerijden in een carnavalsoptocht verzekerd ?

Nee. Dit is niet gedekt in de standaard WA-dekking. Hiervoor kunt u een speciale verzekering afsluiten, maar dat is helaas niet mogelijk bij Overwater Assurantie Adviesbureau. Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met uw assurantie tussenpersoon.

 

20. Is het vervoer van personen verzekerd ?

Nee, het vervoer van personen is niet verzekerd behalve voor personen die zich bevinden op een daarvoor standaard gemonteerde zitplaats (ook schade aan de bestuurder is niet gedekt). Het vervoer van personen op aanhangwagens, carnavalswagens enz. is dus niet gedekt.

 

21. Ik woon in het buitenland, kan ik mijn tractor(en) bij Overwater verzekeren?

Nee, wij bieden geen mogelijkheid om klanten woonachtig in het buitenland te verzekeren.

 

22. Moet ik lid zijn van een oldtimer club?

Nee, voor acceptatie van de verzekering is dit geen voorwaarde.

 

23. Hoe werkt tussentijds beëindigen?

Bij verkoop van uw tractor kunt u tegenwoordig tussentijds de polis opzeggen. In het verleden ontving u geen premie terug. Nu ontvangt u van ons naar verhouding (pro/rata) restitutie van de teveel betaalde premie (hiervoor worden € 10,00 aan kosten ingehouden).

 

24. Ik heb het nieuwe verzekeringsbewijs per 1 maart 2018 ontvangen maar de polis heb ik niet meer nodig. (bijvoorbeeld stoppen hobby, verkoop etc.) Wat moet ik doen om mijn polis te beëindigen?

U mag op het verzekeringsbewijs opschrijven dat de polis beëindigd dient te worden en ons deze terugsturen of een e-mail zenden aan info@oldtimers-verzekeren.nl onder vermelding van naam en polisnummer.