Oldtimer tractorenverzekering

Bijzonder: al uw oldtimer tractoren verzekerd op een verzamelpolis 

De jaarpremie bedraagt € 140,72 (inclusief € 23,00 servicebijdrage en 21% assurantiebelasting). Vanaf de tweede en volgende geregistreerde tractor zal er jaarlijks € 12,10 aan servicebijdrage worden gerekend. Deze kosten komen bovenop de basispremie.

Basisdekking

 • Al uw oldtimer tractoren en stationaire motoren van 20 jaar of ouder verzekerd op een verzamelpolis
 • Verzekerd is het hobbymatig gebruik voor ritten, toertochten en demonstraties in Europa
 • Uw Wettelijke Aansprakelijkheid
 • Schade aan eigen zaken of voertuigen
 • Letselschade aan opzittenden (tot € 50.000)
 • Verhaal van uw schade op derden

Aanvullende dekking

Wilt u extra zekerheid? Dan kunt u per tractor kiezen voor een aanvullende dekking;

 • Schadeverzekering voor opzittenden tot € 1.000.000.
  Jaarpremie € 25,00
 • Verzekeren tegen diefstal en brandschade
  Jaarpremie 5‰ van het verzekerde bedrag met een minimum van € 50,00.
  U bepaalt zelf het verzekerde bedrag. Is de tractor meer waard dan € 40.000 dan vragen wij om een taxatierapport. Wij informeren u graag over taxateurs waar wij goede ervaringen mee hebben.

Deze premies zijn exclusief servicebijdrage en assurantiebelasting en komen bovenop de WA-premie.

Servicebijdrage

Het verzekeringsjaar loopt van 1 maart tot 1 maart. Per deze datum wordt de polis met een jaar verlengd, waarna de van toepassing zijnde servicebijdrage wederom in rekening wordt gebracht.

Voor het wijzigen van de polis betaalt u € 12,10 aan servicebijdrage. Voor het beëindigen van de verzamelpolis ontvangt u naar verhouding (pro/rata) restitutie van de teveel betaalde premie. Voor het beëindigen van de gekentekende polis ontvangt u geen restitutie. In beide gevallen wordt er geen servicebijdrage ingehouden.

Sluit hieronder direct uw verzekering af

Middels onderstaand aanvraagformulier kunt u de verzekering afsluiten.
Nadat wij uw aanvraag beoordeeld hebben, informeren wij u binnen 14 dagen of wij overgaan tot definitieve acceptatie van het aangeboden risico.