Bromfietsen

1. Hoeveel bedraagt de premie voor de WA-verzekering oldtimer bromfietsen in 2019?

De premie bedraagt voor de eerste Oldtimer Bromfiets € 64,29 per jaar, en voor ieder volgende Bromfiets € 43,41 per jaar.

De genoemde premiebedragen zijn inclusief € 10,00 poliskosten en 21% assurantiebelasting.

 

2. Hoe vindt de betaling plaats?

Premiebetaling geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso van uw rekeningnummer (IBAN).

 

3. Vanaf welke leeftijd mag je met een oldtimer bromfiets rijden?

Om een Oldtimer Bromfiets te mogen besturen is de minimum leeftijd 24 jaar. De bestuurder moet uiteraard in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

 

4. Is grensoverschrijdend verkeer toegestaan?

Ja, conform de polisvoorwaarden en groene kaart.

 

5. Ik woon in het buitenland, kan ik mijn bromfiets(-en) bij Overwater verzekeren?

Nee, wij hebben helaas geen mogelijkheid om klanten woonachtig in het buitenland te verzekeren.

 

6. Wat is hobbymatig gebruik?

De Oldtimer Bromfiets mag incidenteel particulier worden gebruikt. Het uitgangspunt is, dat de bromfiets(-en) als verzamelaars object wordt gezien en niet mag worden ingezet voor bedrijfsexploitatie of veelvuldig gebruik.

 

7. Moet ik lid zijn van een oldtimer club?

Nee, voor acceptatie van de verzekering is dit geen voorwaarde.

 

8. Hoe werkt tussentijds beëindigen?

Bij verkoop van uw Oldtimer Bromfiets kunt u tussentijds de polis opzeggen. Door middel van een schriftelijke opzegging, het sturen van een e-mail of het opsturen van een kopie van het vrijwaringsbewijs wordt uw polis beëindigd. U ontvangt van ons naar verhouding (pro/rata) restitutie van de teveel betaalde verzekeringspremie. Hiervoor wordt € 12,10 (inclusief assurantiebelasting) aan kosten ingehouden.