Oldtimer bromfietsverzekering

Oldtimer bromfiets verzekeren

Wij hebben een verzekering speciaal voor oldtimer bromfietsen ontwikkeld. Met onze unieke ruime dekking weet u zeker dat u zorgeloos verzekerd bent.

Oldtimer bromfietsverzekering

 • Wettelijke Aansprakelijkheid (wettelijk verplicht volgens de WAM);
 • Gebruik tijdens shows, demonstraties, toertochten en incidenteel hobbymatig gebruik in Europa;
 • Ouderdom van het voertuig is 25 jaar of ouder;
 • De aanvrager/bestuurder is 24 jaar of ouder;
 • Er is een aantoonbaar ander motorrijtuig voor dagelijks vervoer aanwezig.

Jaarpremie WA-verzekering

 • Eerste oldtimer bromfiets: € 64,29
 • Alle volgende oldtimer bromfietsen: € 43,41

De genoemde premies zijn inclusief € 10,00 servicebijdrage en 21% assurantiebelasting.

Voor het wijzigen van de polis betaalt u € 12,10 aan servicebijdrage.
Voor het beëindigen van de polis ontvangt u naar verhouding (pro/rata) restitutie van de teveel betaalde premie. Hiervoor wordt € 12,10 aan servicebijdrage ingehouden.

Uitbreidingsmogelijkheden

Wilt u extra zekerheid dan kunt u kiezen voor de uitbreidingsmogelijkheden:

 • Ongevallenverzekering opzittenden – Jaarpremie € 15,00
  Per gebeurtenis zijn maximaal twee personen, die op de oldtimer bromfiets zitten, verzekerd bij een ongeval voor:

  • € 2.500 na overlijden per opzittende per gebeurtenis;
  • Tot € 12.500 bij blijvende invaliditeit per opzittende per gebeurtenis.
 • Verhaalsrechtsbijstand – Jaarpremie € 14,52
  Met deze uitbreiding bent u verzekerd voor rechtsbijstand voor het verhalen van uw schade na een ongeval met uw oldtimer bromfiets.

Verzekering afsluiten

U kunt uw oldtimer bromfietsverzekering, inclusief eventuele uitbreidingen, hieronder aanvragen. De premie wordt automatisch voor u berekend.

Algemene en bijzondere voorwaarden oldtimer brommer OP BRM1801

Looptijd en toepasselijk recht

De looptijd van de verzekering(en) is 1 jaar. Daarna kunt u de verzekering(en) dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Op de verzekering(en) is Nederlands recht van toepassing.

Bedenktermijn

Als u zich bedenkt, kunt u de verzekering(en) binnen 14 dagen na het aanvragen nog opzeggen. U doet dit schriftelijk of via een mail aan ons. U kunt een verzekering niet opzeggen als u binnen deze bedenktermijn een beroep doet op die verzekering.

Vastlegging en raadpleging Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens en/of de gegevens van iemand anders die belang heeft bij de verzekering raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie http://www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.